AFGELAST: Hemelvaartsdag 2020 donderdag, 21 mei

In verband met overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus kunnen wij HET MEER VAN GALILEA dit jaar niet door laten gaan. Donderdag 31 mei 2021 staat de volgende editie gepland. Iedereen is dan weer van harte welkom! Extra nieuws: Op dit moment werkt Aalders Webdesign uit Hoogeveen aan een geheel nieuwe website. We houden het nog even spannend, maar binnenkort zal de nieuwe website online verschijnen.

In 2010 werd voor de 1e keer het evenement HET MEER VAN GALILEA georganiseerd.
De belangstelling was in 2010 al groot, ca. 3000 bezoekers werden verwelkomd. In de jaren erna bleef de belangstelling toenemen, tot maar liefst ruim 7500 bezoekers tijdens de editie van 2015 t/m 2018!  Op 30 mei 2019 hopen we dat er opnieuw veel bezoekers het gratis evenement HET MEER VAN GALILEA gaan bezoeken. Vanaf 's avonds 19.00 - 23.00 uur zal op Hemelvaartsdag Recreatieterrein Schoonhoven ( Zuid-Drenthe) opnieuw verandert worden in HET MEER VAN GALILEA in de tijd dat Jezus op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers, figuranten en dat allemaal in bijpassende kleding. Een avondvullend programma met vertolkingen van de gebeurtenissen uit die tijd, die nagespeeld en vertelt worden.

De toegang van het evenement is geheel gratis.
Zoals ook in voorgaande jaren is ook dit jaar de toegang van het evenement geheel gratis. Een van de doelen van dit evenement is de verhalen uit die tijd bekend te maken op een boeiende manier. Daarnaast zijn de onderlinge ontmoetingen en samenhorigheid zeer belangrijk. Tijdens het evenement kunt u het een en ander aan eten en drinken kopen. Van de opbrengst kunnen de onkosten die dit evenement met zich meebrengt voor een deel bekostigd worden.
Wij hopen dat de bezoekers en deelnemers, Het Meer van Galilea 2019 weer als zeer positief mogen ervaren.

Vrijwilligers
Vrijwilligers maken 'Het Meer van Galilea'!  Ondanks dat we al op vele vrijwilligers mogen rekenen, zijn we altijd op zoek naar U en JOU! Kun je bouwen, verven, klussen, monteren, demonteren, sjouwen, naaien, koken, bakken, toneel spelen, vlot babbelen? Stuur een email met je gegevens en meld je aan op secretariaat.mvg@live.nl ! We nemen dan contact met u / jij op om zo je inbreng bij 'Het Meer van Galilea' in te plannen.

Vrienden van 'Het Meer van Galilea'
Een evenement als 'Het Meer van Galilea' is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Deze bijdragen zijn we hard nodig om de kosten van het hele evenement te betalen. De kosten bestaan onder andere uit het maken, onderhouden en vernieuwen van de decorstukken, kleding en aankleding van het terrein. Ondanks dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden, zijn de donaties en sponsoring van harte welkom! Wordt daarom 'Vriend van Het Meer van Galilea' en steun ons door een jaarlijkse bijdrage. Stuurt u een email met uw gegevens naar: secretariaat.mvg@live.nl . We nemen dan contact met u op om uw bijdrage af te stemmen. Bij voorbaat dank"

Aan alle Vrijwilligers, Donateurs, 'Vrienden van Het Meer van Galilea', Sponsoren:  Dank u wel voor uw hulp en bijdrage!

'Het Meer van Galilea' is een initiatief van Stichting Burning Heart uit Hollandscheveld.
De Bolster 52 7913RL Hollandscheveld  Rekeningnummer NL28 RABO 013.31.81.715

 

 

forklift certification