Hollandscheveld - In 2010 en 2011 was Recreatieterrein Schoonhoven tussen Hollandscheveld en Elim ( Zuid-Drenthe) op Hemelvaartsdag veranderd in het “Meer van Galilea”.
Meer dan 3000 bezoekers in 2010 en naar schatting 5000 bezoekers in 2011 bezochten dit evenement waar vele tientallen medewerkers aan hebben meegewerkt.
De reacties waren zeer positief.

De afbouw zit er ook weer op.
Overigens zoeken we nog opslagruimte. Heeft u ruimte of weet u ruimte ( in de buurt van Hollandscheveld ) neemt u dan a.u.b. contact op met ons.
Diegene die het evenement niet bezocht hebben wijzen we graag op de mogelijkheid om de DVD te bestellen.

Ook alle bezoekers die opnieuw de sfeer van die avond even terug willen kunnen de DVD bestellen en op deze manier de organisator ( HEARTBEAT ) steunen om HET MEER VAN GALILEA in 2012 opnieuw mogelijk te maken.

Iedereen die het evenement niet beleeft hebben toch nog even een korte weergave:-
Tijdens HEMELVAARTSDAG 2010 en 2011 is Recreatieterrein Schoonhoven ( Zuid-Drenthe) verandert in HET MEER VAN GALILEA in de tijd van Jezus.
Figuranten. muzikanten en toneelspelers, in kleding uit die tijd, die gebeurtenissen van toen vertellen en naspelen.
En dat in een decor met huisjes, een heel paleis ( sinds 2011 ! ) vissersboten, fakkels, ezels, herders met schapen.
En daarbij kraampjes waarbij u heerlijke dingen kunt kopen….daarnaast is de persoonlijke ontmoeting ook één van de positieve effecten tijdens de Hemelvaarts avond.
De toegang is gratis ( Recreatieterrein Schoonhoven ( adres: Marten Kuilerweg 47 - 7913 XG Hollandscheveld ) is openbaar terrein en voor iedereen toegankelijk )wel wordt er een programma boekje (klik hier voor de digitale versie van 2011) verkocht voor slechts €1,-

Het programma begon om 19.00 uur ( tot 23.00 uur ) en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft; voor jong en oud en van niet gelovig tot gelovig. Alleen met de hulp van veel vrijwilligers en sponsors is dit evenement er gekomen !

HELP MEE !

Alleen dankzij de hulp van sponsors en giften is het financieel haalbaar om in 2012 opnieuw dit evenement te organiseren.

 

Indien u dit evenement wilt ondersteunen kunt u ook mee helpen.
Maak dan een gift ( klein of groot is welkom ! ) over ( fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte ! )op bankrek.nr. 316660442 t.n.v. Verenigingsraad Hervormde Kerk te Hollandscheveld o.v.v. GIFT VOOR MEER VAN GALILEA .
(of als sponsor –met uw bedrijf - vermeld wilt worden op site voor 2012 ? ) dan kunt u via de mailbox contact met ons opnemen.